La paraula Ayurveda significa “ciència de la vida” en sànscrit, és un sistema holístic de medecina que té 5000 anys d’antiguitat, originari de l’Índia, encara es practica actualment i està reconegut per l’OMS.

La tècnica més important de l’ayurveda és el massatge, efectuat amb olis essencials, plantes i una base d’olis vegetals, que tenen la propietat de penetrar profundament (fins a torrent sanguini), i que tenen una provada efectivitat.

La principal funció que compleixen aquests massatges, és aconseguir un equilibri entre els tres biotips o doshas: Vata, Pitta, Kapha.

Amb el massatge ayurvèdic conjuntament amb una pauta alimentària adient al biotip (dosha) predominant de la persona, aconseguirem bellesa i salut.

Durant anys ens hem format en aquesta tècnica i hem fet una recopilació de massatges ayurvèdics i derivats de l’ayurveda, amb uns efectes integrals i profunds, que aporten molts beneficis a la persona.

Consúltanos por Whatsapp

Si quieres más información rellena este formulario

Por favor, revisa los campos seleccionados
Antes de firmar/enviar tu solicitud, lee y acepta nuestra información básica sobre protección de datos, contenida en nuestra política de uso de datos

Gracias por contactar con nosotros

En la mayor brevedad posible nos pondremos en contacto con usted